strona główna

o nas

wyjazdy na zamówienie

rezerwacja

kontakt

przydatne linki
Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej

PENELOPA

   ul. Moniuszki 10 lok. 10
   00-009 Warszawa
   tel./fax 22 8283537
   e-mail: penelopa@penelopa.com.pl
Poprzednia wycieczka               Następna wycieczka     CENA: 3.120 zł

obejmuje:
- przejazd autokarem (25-30 miejsc, klimatyzacja)
- 10 noclegów w hotelach 3*
- 10 śniadań
- 10 kolacji
- opiekę pilota
- ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro)
- podatek VAT
 
Dopłata do pokoju 1-osobowego –  850 zł
 
Koszty dodatkowe:
- ok. 110 euro – bilety wstępu, przewodnicy w Wilnie, Tallinie i Rydze, prom na Mierzeję Kurońską
- napoje do kolacji

TERMINY:
18.05 – 28.05.2017
15.07 – 25.07.2017Program autorski BTKiZ PENELOPA realizowany od 2014

BAŁTYCKIM SZLAKIEM
Litwa – Estonia – Łotwa – Litwa

1 DZIEŃ
godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE, godz. 07:00 wyjazd do TROK – zwiedzanie średniowiecznej stolicy Litwy, w programie: odbudowany zamek księcia Witolda – największa twierdza na Litwie i jedyna w Europie Wschodniej położona na jeziornej wysepce, kościół farny Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, kolorowe domy Karaimów; tradycyjna kolacja w karaimskiej restauracji, przejazd do WILNA – nocleg w hotelu

2 DZIEŃ
śniadanie, zwiedzanie WILNA z przewodnikiem, w programie m.in.: spacer po Starówce, kościół św. Teresy i kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, Cela Konrada, Uniwersytet i kościół św. Janów, kościół św. Ducha, Aleja Giedymina, bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława, kościół św. Anny, pomnik Mickiewicza otoczony płytami ze scenami z „Dziadów”, Zarzecze – „wileński Montmartre”, kościół św. św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rosie; kolacja i nocleg w hotelu w WILNIE

3 DZIEŃ
3 śniadanie, wyjazd do ZUŁOWA – rodzinnej wsi Piłsudskiego, po drodze obejrzenie kościółka św. Kazimierza w Powiewiórce, w którym był ochrzczony, w ZUŁOWIE wizyta w miejscu upamiętnienia Marszałka, przejazd do ŚWIĘCIAN – jednego z najstarszych miast Litwy, rodzinnego miasta Franciszka Żwirki, obejrzenie domu polskiego lotnika i XIX–wiecznej cerkwi św. Trójcy w stylu bizantyjsko–rosyjskim, przejazd do RAKISZEK – jedynego w litewskiej urbanistyce przykładu klasycystycznej kompozycji osiowej, spacer od kościoła św. Mateusza wybudowanego przez Fundację Rajnolda Tyzenhauza do klasycystycznego zespołu pałacowego Tyzenhauzów z 1801 r.; kolacja i nocleg w hotelu w DYNEBURGU (Łotwa)

4 DZIEŃ
śniadanie, zwiedzanie DYNEBURGA – dawnej stolicy Inflant Polskich, spacer reprezentacyjną ulicą Ryską, obejrzenie XIX–XX–wiecznych kamieniczek, kościoła św. Piotra z 1848 r. i świątyń czterech wyznań na Wzgórzu Kościelnym: katedry Marcina Lutra, kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, cerkwi św. św. Borysa i Gleba i molenny staroobrzędowców, wyjazd do TARTU (Estonia) – jednego z najstarszych miast w krajach bałtyckich, leżącego na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, w programie m.in.: Plac Ratuszowy otoczony klasycystycznymi budynkami, ratusz, fontanna „Kissing Studenci”, model Kamiennego Mostu z XVIII w. poświęconego Katarzynie II, jeden z 34 punktów pomiarowych Południka Struvego (Lista UNESCO), Most Anielski (XIX w.), Most Diabła (1913 r.) wybudowany dla uczczenia 300 lat dynastii Romanowów, Uniwersytet – jeden z największych kompleksów uniwersyteckich w krajach bałtyckich, kościół św. Jana i Katedra Uśpieńska; kolacja i nocleg w hotelu w TARTU

5 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd do NARWY położonej na granicy z Rosją, zwiedzanie XV–wiecznego zamku, z którego widać twierdzę w Iwangorodzie po rosyjskiej stronie rzeki Narwa, obejrzenie barokowego ratusza – jedynej budowli odbudowanej ze zniszczeniach wojennych, prawosławnej cerkwi Zmartwychwstania z lat 1890–98 i luterańskiego kościoła na planie ośmiokąta, w drodze do TALLINA postój przy wodospadzie Valaste i zwiedzanie Pałacu Kadriorg – letniej rezydencji Piotra I Wielkiego, jednego z najpiękniejszych kompleksów pałacowych w krajach bałtyckich (obecnie siedziba prezydenta Estonii); kolacja i nocleg w hotelu w TALLINIE

6 DZIEŃ
śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem TALLINA – jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie, w programie m.in.: wzgórze Toompea, katedra NMP Dziewicy, Sobór św. Aleksandra Newskiego, tarasy widokowe, mury miejskie, Stare Miasto (Lista UNESCO), Brama Morska i baszta Grubej Małgorzaty, kościół św. Olafa, dom Bractwa Czarnogłowych, klasztor Dominikanów, Pasaż św. Katarzyny, kościół św. Ducha, Plac Ratuszowy z ratuszem i najdłużej w Europie funkcjonującą apteką, kamienice Gildii: Wielkiej, św. Kanuta i św. Olafa, baszta Kiek in de Kok, „Trzy Siostry”, kościół św. Mikołaja, Muzeum Marcepanu; kolacja i nocleg w hotelu w TALLINIE

7 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd do znanego uzdrowiska HAAPSALU – zwiedzanie zamku biskupiego z XIII w. i kościoła katedralnego św. Mikołaja – największego jednonawowego kościoła w krajach bałtyckich oraz drewnianego dworca kolejowego z 1905 r. z zadaszonym peronem, uważanym za najdłuższy w Europie, przejazd do PARNAWY„estońskiego Miami” na wybrzeżu Zatoki Ryskiej, obejrzenie kolorowych budynków (XIX–XX w.), ratusza (XVII w.), cerkwi św. Katarzyny (XVIII w.), ceglanego hotelu Bristol, cerkwi św. Elżbiety (XVIII w.) oraz pozostałości murów obronnych z Bramą Tallińską i Czerwoną Basztą; kolacja i nocleg w hotelu w SIGULDZIE zwanej „Małą Szwajcarią” (Łotwa)

8 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd do TURAIDY położonej w Parku Narodowym Gauja, w programie odrestaurowany rycerski zamek obronny, zbudowany przez założyciela i biskupa Rygi Alberta i wzgórze kościelne z najstarszym drewnianym kościołem na Łotwie, przejazd do RYGI leżącej na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta (Lista UNESCO) – jednego z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej, w programie m.in.: Plac Ratuszowy i Dom Bractwa Czarnogłowych (XVI w.), Dom Kotów, Zamek Ryski, katedra protestancka – największa średniowieczna świątynia krajów bałtyckich, pomnik wolności Milda, mury obronne, zespół średniowiecznych domów „Trzej bracia”, Uniwersytet, Ryska Akademia Sztuki, kościół św. Piotra, katedralna cerkiew Narodzenia Pańskiego, Biblioteka Narodowa; kolacja i nocleg w hotelu w RYDZE

9 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd do wspomnianej w „Potopie” BIRŻY (Litwa), polskiej rezydencji magnackiej położonej nad najstarszym w Europie sztucznym stawem, obejrzenie zrekonstruowanego zamku Radziwiłłów, pałacu Tyszkiewiczów i kościoła Jana Chrzciciela w stylu empire, przejazd do POKROJE – zwiedzanie największego na Litwie zespołu rezydencjalnego z klasycystycznym pałacem von der Roppów słynącym niegdyś z bardzo bogatego wyposażenia, obejrzenie 5–arkadowego mostu (1819 r.) nad rzeką Kroją, wizyta na Górze Krzyży – unikatowym pomniku historii i kultury; kolacja i nocleg w hotelu w SZAWLACH

10 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd do „miasta siedmiu wzgórz”   TELSZY, jednego z najlepiej zachowanych miast historycznych na Litwie, rodzinnego miasta Gabriela Narutowicza, w programie: ufundowany przez księcia Pawła Sapiehę kościół Bernardynów, Muzeum Żmudzkie „Alka” – jedno z najbogatszych na Żmudzi, foto–stop przy neorenesansowym pałacu Ogińskich w PŁUNGIANACH, przejazd do KRETYNGI dawnych dóbr Chodkiewiczów, Sapiehów i Tyszkiewiczów, w programie m.in.: zespół pałacowy słynący w XIX–wiecznej Europie z ogrodu zimowego urządzonego w oranżerii przez Józefa Tyszkiewicza, kościół Zwiastowania NMP wraz z klasztorem ufundowany w 1610 r. przez Chodkiewicza po zwycięstwie pod Kircholmem, młyny wodne z XVIII w., wyjazd do KŁAJPEDY – największego nadmorskiego miasta Litwy, przeprawa promowa na Mierzeję Kurońską (Lista UNESCO), obejrzenie malowniczych wydm – najwyższych w Europie (Lista UNESCO), kolorowych chat w wioskach rybackich i Góry Czarownic w JUDOKRANTE; kolacja i nocleg w hotelu w KŁAJPEDZIE

11 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd do WORNI – przez wieki centrum religijnego, kulturalnego i handlowego Żmudzi, zwiedzanie dawnej katedry św. św. Piotra i Pawła (1691 r., Lista UNESCO), kościoła farnego św. Aleksandra pierwotnie ufundowanego przez Wielkiego Księcia Witolda, obejrzenie (z zewnątrz) drewnianego dworu, przejazd do KOWNA „miasta nad Niemnem i Wilią”, w programie m.in. zamek (z zewnątrz), spacer najpiękniejszą ulicą Wileńską, dom Perkunasa, Plac Ratuszowy otoczony archikatedrą św. św. Piotra i Pawła, zespołami klasztornymi Jezuitów i Bernardynek, „Białym Łabędziem”, kościołami św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP, kościoły św. Gertrudy i św. Krzyża, pomnik Witolda, ok. godz. 15:30 wyjazd do WARSZAWY, ok. godz. 22:30 zakończenie imprezy na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN.

Pobierz program